CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẨM BA ĐÌNH
DANH MỤC SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ TẠI CHI CỤC ATVSTP HN

Bảo vệ: Thông báo bổ sung bao bì 1 kg (17.7.2018) -Gia vị xúc xích Frankfurter G8944015 (IDS)

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Thông báo bổ sung quy cách 20kg (21.03.2018) – Sodium cacboxymethyl Cellulose (WTH) 13.3.2017

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Thông báo bổ sung bao bì mới (màu xanh) 21.03.2018 – Yeast Extract FD00 (AY) 4.5.2017

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Tự công bố Ethyl maltol (AHJH) 21.03.2018 – Thông báo quy cách đóng gói 0.5kg (16.11.2018)

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.