CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẨM BA ĐÌNH
DANH MỤC SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ TẠI CHI CỤC ATVSTP HN
NameSizeHits
NameSizeHits
Bản Tự Công Acesulfame K (Anhui) - Nộp 2.3.2018 Tại Chi Cục ATVSTP3.0 MiB15
Bản Tự Công Bố Carrageenan BLK1120 - Nộp 10-5-2018 Tại Chi Cục ATVSTP1.3 MiB9
Bản Tự Công Bố Ethyl Maltol (Anhui) - Nộp 05.03.2018 Tại Chi Cục ATVSTP4.1 MiB5
Bản Tự Công Bố Food Grade Gelatin (Wulong) - Nộp 27-6-2018 Tại Chi Cục ATVSTP909.8 KiB7
Bản Tự Công Bố Konjac Gum (Hubei)- Nộp 31-5-2018 Tại Chi Cục ATVSTP1.3 MiB18
Bản Tự Công Bố Neotame - Nộp 16.07.2018 Tại Chi Cục ATVSTP950.1 KiB5
Bản Tự Công Bố Ponceau 4R (67)-Nộp 31-5-2018 Tại Chi Cục ATVSTP1.6 MiB12
Bản Tự Công Bố Tartrazine (62)-Nộp 31-5-2018 Tại Chi Cục ATVSTP1.5 MiB7
Bổ Sung Quy Cách 20kg - CB Sodium Cacboxymethyl Cellulose - Nộp 21.03.2018 Tại Chi Cục ATVSTP5.7 MiB3
Bổ Sung Quy Cách Bao Bì - CB Yeast Extract FD00- Nộp 21.03.2018 Tại Chi Cục ATVSTP3.4 MiB4
Bổ Sung Quy Cách đóng Gói - Công Bố Sodium Cyclamate (5-2016)- Nộp 3.7 .2018 Tại Chi Cục ATVSTP2.2 MiB4
Bổ Sung Quy Cách đóng Gói -Gia Vị Xúc Xích Frankfurter G8944015 - Nộp 17.7.2018 Tại Chi Cục ATVSTP3.7 MiB3