CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẨM BA ĐÌNH
DANH MỤC SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ TẠI CHI CỤC ATVSTP HN
Vật tư Số công bố và tự công bố
(NĐ15/2018)
Thông báo sửa đổi bổ sung (NĐ15/2018) Ngày gửi bản công bố tại Chi cục ATVSTP Hà Nội
Nguyên liệu thực phẩm: Chiết xuất nấm men – Yeast Extract FD00 Bổ sung thêm nhãn bao bì mới (màu xanh) 4/5/2017
Chất làm dày – Carrageenan BLK1120 007/BĐ/2018 10/5/2018
Chất làm dày – Konjac gum 011/BĐ/2018 31/5/2018
Chất làm dày – Food grade gelatin 250Bloom 20 Mesh 013/BĐ/2018 27/6/2018
Chất làm dày – Sodium Carboxylmethyl Cellulose Bổ sung quy cách 20kg/bao sợi nilon trắng 13/3/2017
Màu đỏ – Ponceau 4R 005/BĐ/2018 31/5/2018
Màu vàng – Tartrazine 006/BĐ/2018 23/5/2018
Chất ngọt tổng hợp – Acesulfame Kali (acesulfame K) 001/BĐ/2018 2/3/2018
Hỗn hợp  chất tạo ngọt tổng hợp (Đường tổng hợp 100F) 004/BĐ/2018
(Ba Đình thuê VFI gia công)
Thông báo sửa đổi bổ sung địa chỉ Cty Ba Đình trên nhãn mới 31/5/2018