CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẨM BA ĐÌNH
DANH MỤC SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ TẠI CHI CỤC ATVSTP HN

Bảo vệ: Thông báo sđbs chất liệu bao bì và điều chỉnh số CAS đúng trên nhãn bao bì của SHMP (12.2018)

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Thông báo bổ sung bao bì 1 kg (17.7.2018) -Gia vị xúc xích Frankfurter G8944015 (IDS)

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.