CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẨM BA ĐÌNH
DANH MỤC SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ TẠI CHI CỤC ATVSTP HN

Bảo vệ: Hương Haagen Dazs CK2052 (9.4.2019)

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Công bố Hương sữa F9061 (9.4.19)

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Thông báo sử dụng đồng thời các logo của Hodias trên nhãn sản phẩm (28/3/2019)

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Bảo vệ: Thông báo thay đổi nhãn mới Hương chuối 3344 và hương khoai môn 5218 (28/3/2019)

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.