Thông báo thay đổi nhãn mới Hương chuối 3344 và hương khoai môn 5218 (28/3/2019)

HS-TB-thay-đổi-nhãn-3344-5218-3-2019