Tuyển gấp Nhân viên Phụ kho

  • Sắp xếp hàng hóa ngay ngắn, đúng chủng loại, đúng độ cao theo quy định bảo quản hàng hóa và theo yêu cầu của thủ kho.
  • Xuất chuyển hàng hóa cho vận chuyển kịp thời.
  • Xuất mẫu cho phòng ban ngay trong ngày khi có phiếu.
  • Định kỳ hàng tuần vệ sinh kho.
  • Trong kho có bất kỳ sự cố về hàng hóa : rách bao, vón cục, chuột cắn, không đúng mã…. thì báo thủ  kho.