×

Chất tạo ngọt tổng hợp – SODIUM CYCLAMATE NF13

  1. Tên sản phẩm: Phụ gia thực phẩm: Chất tạo ngọt tổng hợp – SODIUM CYCLAMATE NF13
  2. Thành phần: Sodium Cyclamate – E952 (iv)
  3. Mô tả: Tinh thể trắng hoặc bột kết tinh trắng, không mùi
  4. Hướng dẫn sử dụng: Chất tạo ngọt. Đối tượng sử dụng và hàm lương theo quy định tại Văn bản tổng hợp nhất số 02/VBHN-BYT văn bản hợp nhất về hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm.
  5. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 3 năm kể từ ngày sản xuất và chưa mở bao.
  6. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:
    • Quy cách đóng gói: 1kg/túi; 1kg/túi x 25/bao; 25kg/bao
    • Chất liệu bao bì: Bao PE dày, bao giấy Kraft, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

groupQuay lại