Chính sách bảo mật

04/12/2018

Chúng tôi không sử dụng bất kỳ dịch vụ nào để giao dịch qua website. Website chỉ có chức năng giới thiệu tới công chúng về lĩnh vực kinh doanh và văn hóa của doanh nghiệp. Vì vậy, chúng tôi không thu thập thông tin của khách hàng trên website và các thông tin chúng tôi đã cung cấp trên website cũng không yêu cầu người truy cập phải bảo mật..
Trường hợp nếu có sự thay đổi quan trọng, bfchem.vn sẽ có thông báo trước 30 ngày trên website.
Biện pháp “tường lửa” và những công nghệ bảo mật thông tin khác sẽ được sử dụng để ngăn chặn các sự xâm nhập trái phép.

Tags:

Tin liên quan

groupQuay lại