Chuyên viên R&D ngành Thức ăn chăn nuôi

18/06/2021

 
  •  
  • Cải tiến chất lượng sản phẩm và quy trình. các xu hướng sản phẩm mới, tham gia xtưởngsảnphẩmmới . 
  •  thông tin sản phẩm khách hàng. 
  • <span class="TextRun SCXW148528472 BCX9" data-contrast="none" lang="EN-US" style="background-color: transparent; color: windowtext; margin: 0px; padding: 0px; user-select: text; -webkit-user-drag: none; -webkit-tap-highlight-color: transparent; line-height: 18px; font-family: " times="" new="" roman",="" "times="" roman_embeddedfont",="" roman_msfontservice",="" serif;="" font-variant-ligatures:="" none="" !important;"="" xml:lang="EN-US">Đềxuấtdanh

Tags:

Tin liên quan

groupQuay lại