Tuyển gấp Nhân viên Thủ kho tại Hà Nội

Tuyển gấp Nhân viên Thủ kho tại Hà Nội

Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập/ xuất hàng theo đúng quy định. Thực hiện việc nhập và xuất hàng theo đúng quy định. Đảm bảo chất lượng, bao bì, ...
Tuyển gấp Nhân viên Kỹ thuật sản xuất tại Hà Nội

Tuyển gấp Nhân viên Kỹ thuật sản xuất tại Hà Nội

Kiểm tra, giám sát quy trình sản xuất hàng hóa (sản xuất phối trộn đơn giản). Kiểm tra cảm quan hàng hóa nhập kho, xuất ...
Tuyển gấp Nhân viên Kế toán Tổng hợp

Tuyển gấp Nhân viên Kế toán Tổng hợp

Nắm vững nghiệp vụ kế toán thương mại XNK, kế toán SX, thuế. Có khả năng tổng hợp và hướng dẫn, xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được ...
Tuyển gấp Nhân viên Kinh doanh phụ gia thực phẩm

Tuyển gấp Nhân viên Kinh doanh phụ gia thực phẩm

Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng để chào bán các sản phẩm phụ gia, hương liệu của công ty ...
Tuyển gấp Nhân viên Kiểm soát Nội bộ

Tuyển gấp Nhân viên Kiểm soát Nội bộ

Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá tính chính xác, hợp lý của các số liệu đối với các Báo cáo quản trị, Báo cáo tài chính của Công ty căn cứ ...
Tuyển gấp Nhân viên Phụ kho

Tuyển gấp Nhân viên Phụ kho

Sắp xếp hàng hóa ngay ngắn, đúng chủng loại, đúng độ cao theo quy định bảo quản hàng hóa và theo yêu cầu của thủ kho ...