×

Đường Aspartame

Chất tạo ngọt
E951

  1. Tên sản phẩm: Phụ gia thực phẩm: Chất tạo ngọt tổng hợp – Aspartame
  2. Thành phần: Aspartame – E951
  3. Mô tả: dạng tinh thể kết tinh, dạng hạt tròn, bột màu trắng, không mùi;
  4. Hướng dẫn sử dụng: Chất tạo ngọt. Đối tượng sử dụng và hàm lương theo quy định tại Văn bản tổng hợp nhất số 02/VBHN-BYT văn bản hợp nhất về hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm.
  5. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 2năm kể từ ngày sản xuất và chưa mở bao.
  6. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:
  • Quy cách đóng gói: 25kg/bao
  • Chất liệu bao bì: Bao PE dày, bao giấy Kraft, đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.
 

groupQuay lại