Nhân viên Content Marketing

17/06/2021

    •  tả công việc 

    • Tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về các chủ đề liên quan đến lĩnh vực  công ty kinh doanh hoặc định hướng để phát triển nội dung gốc. 

    • Phát triển nội dung cho bài viết

Tags:

Tin liên quan

groupQuay lại