Thông báo thay đổi bao bì của Guar gum / SRG (13.5.2019)

HS-TB-nhãn-mới-Guar-Gum-Shree-ram-5-2019