Tự Công bố – Chất nhũ hóa Calcium stearoyl lactylate – CSL6024

Bản-tự-CB-Calcium-Stearoyl-Lactylate-6024-17-5-2019BC-đánh-giá-PH