Chất bảo quản

Chất bảo quản E202, hay còn được gọi là chất bảo quản INS 202 do Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế quy...
Trong nền công nghiệp thực phẩm, doanh nghiệp luôn phải cân nhắc sử dụng chất bảo quản để ngăn chặn thực phẩm hư...
Trong nền công nghiệp thực phẩm, doanh nghiệp luôn phải cân nhắc sử dụng chất bảo quản để ngăn chặn thực phẩm hư hỏng...
Calcium Propionate thuộc nhóm muối propionate của axit propionic, được hình thành từ phản ứng giữa axit này với canxi hydroxit....
Dạng bột hoặc tinh thể màu trắng hoặc trắng  ngà, không mùi. ...