Chất tạo ngọt tổng hợp

Profile sản phẩm: Phụ gia thực phẩm: Hỗn hợp chất tạo ngọt tổng hợp (Đường tổng hợp 100F) Nhóm sản phẩm: Chất tạo ngọt Tên sản...
Profile sản phẩm: Phụ gia thực phẩm: Chất ngọt tổng hợp Neotame Nhóm sản phẩm: Chất điều vị, chất tạo ngọt Tên sản phẩm: Phụ gia thực...
Profile sản phẩm Tên sản phẩm: Acesulfame Potassium
I. Profile sản phẩm: Sodium Saccharin Nhóm sản phẩm: Chất tạo ngọt
Profile sản phẩm: Sucralose Nhóm sản phẩm: Chất tạo ngọt, chất điều vị