Chất điều vị

Chất điều vị I+G là hỗn hợp của dinatri inosine-5' (I)-monophosphat và dinatri guanosine5'-monophosphat (G) tạo thành dinatri 5'ribonucleotide có mã số là E635....
Đối tượng sử dụng và hàm lượng theo quy định tại Văn bản hợp nhất số02/VBHN-BYT văn bản hợp nhất về hướng dẫn quản...
Đối tượng sử dụng và hàm lượng theo quy định tại Văn bản hợp nhất số02/VBHN-BYT văn bản hợp nhất về hướng dẫn quản...
Chất điều vị I+G có tác dụng tạo độ ngọt hậu vị, tăng hương vị cho sản phẩm, tăng cảm giác ngon ngọt tự...