Chất điều vị

Nhóm sản phẩm: Chất điều vị Giới thiệu sản phẩm
Nhóm sản phẩm: Chất điều vị Ngoại quan: Dạng bột, màu trắng đến...
Profile sản phẩm: Neotame Nhóm sản phẩm: Chất điều vị, chất tạo ngọt
 I+G Plus có vị ngọt tự nhiên của umami, bên cạnh đó được kết hợp cùng các nguyên liệu để làm tăng thêm vị...
Chất điều vị I+G có tác dụng tạo độ ngọt hậu vị, tăng hương vị cho sản phẩm, tăng cảm giác ngon ngọt tự...
Đối tượng sử dụng và hàm lượng theo quy định tại Văn bản hợp nhất số02/VBHN-BYT văn bản hợp nhất về hướng dẫn quản...
Đối tượng sử dụng và hàm lượng theo quy định tại Văn bản hợp nhất số02/VBHN-BYT văn bản hợp nhất về hướng dẫn quản...