CHẤT ĐIỀU VỊ -TF TIDE

16.05.2023

Nhóm sản phẩm: Chất điều vị

Ngoại quan: Dạng bột, màu trắng đến trắng ngà.

Mô tả: Không mùi, tan trong nước.

Thành phần:

MaltoDextrin, monosodium L glutamate (INS621), disodium 5’ribonucleotide (INS635).

Ứng dụng:

  • Đối tượng, liều lượng sử dụng THEO TIÊU CHUẨN CHUNG VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM; CODEX STAN 192-1995; Bảng 3: Các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm nói chung, trừ khi có quy định khác, theo GMP.
  • Đối tượng và liều lượng sử dụng theo GMP trong phụ lục 3 thông tư 24/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 08 năm 2019 của Bộ y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm

Quy cách đóng gói: 5kg/ túi*2/thùng.

Thời hạn sử dụng và bảo quản:

Thời hạn sử dụng của sản phẩm: 24 tháng kể từ ngày sản xuất và chưa mở bao bì