CHẤT ĐIỀU VỊ -TF TIDE

16.05.2023

Nhóm sản phẩm: Chất điều vị

Ngoại quan: Dạng bột, màu trắng đến trắng ngà.

Mô tả: Không mùi, tan trong nước.

Thành phần:

Disodium 5’ – Inosinate (IMP) và Disodium 5’ – Guanylate (GMP), Mononatri glutamat (MSG), Canxi lactate (ISN 327),  MaltoDextrin, Silicon dioxide (INS 551).

Ứng dụng:

 Đối tượng, liều lượng sử dụng THEO TIÊU CHUẨN CHUNG VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM; CODEX STAN 192-1995; Bảng 3: Các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm nói chung, trừ khi có quy định khác, theo GMP.

Theo hướng dẫn trong thông tư 24/2019/TT-BYT về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm (Bảng 3)

Quy cách đóng gói: 5kg/ túi*2/thùng.

Thời hạn sử dụng và bảo quản:

Thời hạn sử dụng của sản phẩm: 24 tháng kể từ ngày sản xuất và chưa mở bao bì