Danh sách sản phẩm

Nhóm sản phẩm: Chất điều vị Giới thiệu sản phẩm
Nhóm sản phẩm: Chất điều vị Ngoại quan: Dạng bột, màu trắng đến...
Nhóm sản phẩm: Chất làm dày Tên sản phẩm: Bivi pectin HRB
Nhóm sản phẩm: Chất làm dày Tên sản phẩm: KONJAC GUM
1.Profile sản phẩm: Trisodium citrate Nhóm sản phẩm: Chất điều chỉnh độ acid,...
1.Profile sản phẩm: Tripotassium Citrate Nhóm sản phẩm: Chất điều chỉnh độ acid,...
1. Profile sản phẩm: Acid Lactic Nhóm sản phẩm: Chất điều chỉnh độ...
Profile sản phẩm: Hỗn hợp chất tạo ngọt tổng hợp (Đường tổng hợp 100F)
Profile sản phẩm: Neotame Nhóm sản phẩm: Chất điều vị, chất tạo ngọt