Danh sách sản phẩm

1.Profile sản phẩm: Trisodium citrate Nhóm sản phẩm: Chất điều chỉnh độ acid,...
1.Profile sản phẩm: Tripotassium Citrate Nhóm sản phẩm: Chất điều chỉnh độ acid,...
1. Profile sản phẩm: Acid Lactic Nhóm sản phẩm: Chất điều chỉnh độ...
Profile sản phẩm: Hỗn hợp chất tạo ngọt tổng hợp (Đường tổng hợp 100F)
Profile sản phẩm: Neotame Nhóm sản phẩm: Chất điều vị, chất tạo ngọt
Nhóm sản phẩm: Chất mang, chất nhũ hóa, chất tạo gel, chất làm bóng, chất làm ẩm, chất...
 I+G Plus có vị ngọt tự nhiên của umami, bên cạnh đó được kết hợp cùng các nguyên liệu để làm tăng thêm vị...
Được sử dụng như chất làm dày, chất tạo gel, chất ổn định, chất nhũ hóa trong sản phẩm thực phẩm. Đặc biệt, Bột...
Chất điều vị I+G có tác dụng tạo độ ngọt hậu vị, tăng hương vị cho sản phẩm, tăng cảm giác ngon ngọt tự...