Điều chỉnh độ acid

1.Profile sản phẩm: Trisodium citrate Nhóm sản phẩm: Chất điều chỉnh độ acid, chất nhũ hóa, muối nhũ hóa, chất tạo phức kim loại,...
Profile sản phẩm: Tripotassium Citrate Nhóm sản phẩm: Chất ổn định, chất điều chỉnh độ acid, muối nhũ hóa, chất tạo phức kim loại
Profile sản phẩm: Acid Lactic Nhóm sản phẩm: Chất điều chỉnh độ acid Tên sản phẩm: Acid Lactic Tên khoa học: Acid 2-hydroxypropanoic,...
Dạng tinh thể trong, không màu dễ chảy rữa, hoặc bột dạng hạt...
Sodium citrate dihydrate (C6H5Na3O7•2H2O) - là muối natri của axit citric kết hợp với hai phân tử nước. Nó có vị chua giống...
Chất điều chỉnh độ axit E330 - Acid citric có thể được sản xuất từ các nguồn như chanh hoặc nước dứa hay lên men từ dung...
Dạng bột màu trắng không mùi...