Chất tạo ngọt tổng hợp – Sodium Cyclamate NF13

04.11.2021

I. Profile sản phẩm: Sodium Cyclamate

Nhóm sản phẩm: Chất tạo ngọt

Tên sản phẩm: Sodium Cyclamate

Tên khoa học: Sodium N-cyclohexylsulfamate

Tên khác: Natri cyclohexylsulfamat; natri cyclohexansulfamat

Ngoại quan: Tinh thể hoặc bột tinh thể trắng

Chỉ số INS: 952(iv)

Cấu tạo phân tử:

Cấu tạo phân tử của Sodium Cyclamate

Cấu tạo phân tử của Sodium Cyclamate

Trọng lượng phân tử: 201.22 

Độ tinh khiết: Không thấp hơn 98,0 % và không vượt quá 101,0 % tính theo chế phẩm đã sấy khô.

Độ hòa tan: Tan trong nước, hầu như không tan trong ethanol

Ứng dụng: Chất tạo ngọt

Tỷ lệ sử dụng: Đối tượng và hàm lượng sử dụng theo hướng dẫn trong thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.

Quy cách đóng gói: 25kg

Thời hạn sử dụng và bảo quản:

Thời hạn sử dụng của sản phẩm: 3 năm

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát

Lĩnh vực ứng dụng: Kem, thạch, nước sốt ngọt mặn

(Nguồn:

1. https://vi.wikipedia.org/wiki/Natri_cyclamat

2. QCVN 4 – 25: 2020/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm natri cyclamate

3. https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/additive-399-m1.pdf)