Chất tạo ngọt tổng hợp – SODIUM SACCHARIN ANHYDROUS

17.01.2022

I. Profile sản phẩm: Sodium Saccharin

Nhóm sản phẩm: Chất tạo ngọt

Tên sản phẩm: Sodium Saccharin

Tên khoa học: Sodium salt dihydrate of 1,2-Benzisothiazolin-3(2H)-one-1,1-dioxide, 3- oxo-2,3-dihydrobenzo[d]isothiazole-1,1-dioxide; sodium obenzosulfimide

Ngoại quan: Tinh thể trắng hoặc bột tinh thể trắng, không mùi hoặc có mùi thơm nhẹ

Chỉ số INS: 954 (iv)

Cấu tạo phân tử:

Cấu tạo phân tử:

Lĩnh vực: Chất tạo ngọt

Độ tinh khiết: 99% – 101 % khối lượng chất khô

Điểm nóng chảy: Từ 226 oC đến 230oC

Độ hòa tan: Dễ tan trong nước, ít tan trong etanol

Ứng dụng: Chất tạo ngọt

Tỷ lệ sử dụng: Đối tượng và hàm lượng sử dung theo thông tư số 24/2019/TT-BYT Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm

Quy cách đóng gói: 25kg

Thời hạn sử dụng và bảo quản:

Thời hạn sử dụng của sản phẩm: 3 năm

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát

Lĩnh vực ứng dụng: Muối chấm hoa quả 

(Nguồn:

  1. https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/additive-422-m1.pdf
  2. TCVN 11595:2016 Phụ gia thực phẩm – Natri Sacarin)