Chuyên viên Soucing và mua hàng

Mô tả công việc

Mô tả công việc:

1. Mua hàng trong nước ngoài nước, quản hợp đồng mua: 

Đàm phán giá, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, phương thức đóng hàng, thời gian giao hàng, các chi phí phát sinh liên quan … 

Thống nhất về phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm đơn vị kiểm tra chất lượng sản phẩm với NCC trên hợp đồng. 

Thống nhất mặt hàng phải kiểm tra trước khi ship NCC phải cung cấp thông tin liên quan chi tiết: mẫu, chứng từ 

Bám sát tiến độ giao hàng của NCC cập nhật kịp thời cho các bộ phận liên quan. 

Phản hồi thông tin chịu trách nhiệm đàm phán với NCC khi tranh chấp về chất lượng xảy ra. 

– Lên kế hoạch mua hàng ngắn hạn theo kế hoạch bán hàng / yêu cầu mua hàng (gồm sản phẩm, số lượng cần mua chi phí mua hàng).

2. Theo dõi tồn kho sản phẩm phụ trách để cung cấp thông tin cho quản  

3. Quản thông tin nhà cung cấp hàng hóa mảng phụ trách: 

Danh mục NCC chính thức NCC tham khảo với đủ thông tin theo quy định: Tên, địa chỉ, người liên hệ, chức vụ, phương thức liên hệ, quy mô công ty, năng lực sản xuất, khả năng xuất khẩu 

soát, đánh giá phân loại NCC định kỳ. 

Cập nhật, tổng hợp phân tích xu hướng thị trường ảnh hưởng đến giá năng lực cung ứng của NCC. 

4. – Lên kế hoạch thu thập thông tin liên quan đến hàng hóa trong ngắn hạn (kế hoạch tuần). 

Thực hiện thu thập phân tích thông tin.

5. Tìm kiếm nguồn cung của sản phẩm mới. 

– Cung cấp thông tin về ứng dụng, kỹ thuật, các thông số liên quan khác về sản phẩm

6. Đánh giá tính khả thi khi phát triển sản phẩm mới. 

Tổ chức kết nối NCC với các bộ phận liên quan để hiểu hơn về sản phẩm mới, chức năng mới

7. Trao đổi với NCC để tìm hiểu về quy trình công nghệ mới nhằm cung cấp thông tin cho bộ phận kỹ thuật để cải tiến chất lượng của sản phẩm. 

8. Cung cấp những thông tin liên quan đến sản phẩm, NCC, thông tin liên quan đến mua hàng nhằm xử khủng hoảng truyền thông. 

9. Tham gia cung cấp thông tin về công nghệ phục vụvấn kỹ thuật cho khách hàng.

10. Tham gia phản hồi thông tin xử khiếu nại.

Mức lương: Thỏa thuận 

Mọi thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phẩn Công nghệ phẩm Ba Đình

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Email:tuyendung@bfchem.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/www.bfchem.vn/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCrK8-5AEvYTWORqCFG95IPg

Ứng tuyển ngay
Ứng tuyển vị trí