BFC TỔ CHỨC WORKSHOP PHẦN 2 TRONG CHUỖI ĐÀO TẠO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP: KỸ NĂNG PHẢN HỒI GÓP Ý VÀ ĐỘNG VIÊN TÍCH CỰC CHO CBNV

21.02.2023

Vào ngày 21/02/2023, Ban VHDN BFC đã tổ chức phần 2 trong chuỗi đào tạo “Kỹ năng phản hồi góp ý và động viên tích cực cho CBNV”. Buổi workshop diễn ra dưới sự dẫn dắt chị Hoàng Thị Kiêu Huyền – chuyên gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp cùng đông đảo thành viên của BFC

Ở buổi 1, trong chuỗi đào tạo “Kỹ năng phản hồi góp ý và động viên tích cực cho CBNV”, tất cả thành viên BFC đã tiếp cận mô hình DISC và hiểu được mình và đồng nghiệp thuộc nhóm tính cách, từ đó có phương pháp tương tác, phối hợp tốt trong công việc. Để vận dụng lí thuyết đã học, Ban VHDN đã tổ chức buổi 2 giúp mọi người thực hành trực tiếp với đồng nghiệp của mình tại BFC.

Việc đưa ra lời khen thì dễ nhưng góp ý hay nhận xét để cùng nhau phát triển thì rất khó. Trong buổi workshop, mọi người đã học được cách feedback nhẹ nhàng, đúng trọng tâm với các vấn đề gặp phải trong quá trình làm việc.

Hi vọng rằng BFCer sẽ nhận thấy tầm quan trọng của feedback đối với người đồng nghiệp của mình và công việc chung của toàn đội ngũ, nắm bắt những kỹ thuật quan trọng khi feedback, xây dựng thành một thói quen thường xuyên, cùng đóng góp vào mục tiêu chung toàn công ty.