CHƯƠNG TRÌNH LEADER TALK “ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU – CHIẾN LƯỢC BFC 2023”

29.11.2022

Ngày 28/11/2022, Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Ba Đình đã tổ chức buổi Leader talk cùng nhìn lại sơ bộ những thành tích BFC đã đạt được trong năm 2022 và chia sẻ những định hướng, mục tiêu trong năm 2023. Buổi họp mặt có sự tham gia của Tổng Giám Đốc – ông Tạ Quang Hòa, Phó Tổng Giám Đốc – ông Nguyễn Tuấn Việt, cùng toàn thể CBNV tại BFC.

Leader Talk là nơi để CBNV được nghe Ban lãnh đạo, Ban điều hành chia sẻ quan điểm, chỉ đạo, định hướng chiến lược cũng như các tấm gương sáng, bài học thực tế trong tổ chức. Và cũng là cơ hội để CBNV cất tiếng nói nêu tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc khó khăn để được lãnh đạo lắng nghe, tiếp nhận và phản hồi.

Trong buổi Leader talk, ông Tạ Quang Hòa – TGĐ đã chia sẻ về những định hướng, mục tiêu trong chiến lược kinh doanh của BFC năm 2023. Tương lai, BFC sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ, thực hiện nhiều dự án và hoàn thiện chất lượng dịch vụ nhằm tối đa hóa nhu cầu khách hàng. Cùng với đó, BFC hướng tới là môi trường làm việc lý tưởng, tạo điều kiện cho mỗi thành viên thỏa sức sáng tạo phát huy năng lực.

Mỗi CBNV đều là nền móng, đóng vai trò quan trọng để thực hiện các kế hoạch tương lai. Mỗi đóng góp đều cần được tuyên dương, khen thưởng, chính vì vậy BFC đang và sẽ triển khai văn hóa thành tích nhằm công nhận những nhân viên xuất sắc cũng như làm động lực cho mọi người cố gắng phấn đấu. Mỗi người cần phát huy hết năng lực trong chuyên môn để đưa BFC lên một bước mới trong năm 2023.