Cung cấp dịch vụ hợp tác với các viện nghiên cứu trong nước và quốc tế

Công ty Cổ phần Công nghệ phẩm Ba Đình(BFC) cung cấp dịch vụ hợp tác với các viện nghiên cứu trong nước và quốc tế cũng là một trong những doanh nghiệp tiên phong xây dựng phòng thí nghiệm kỹ thuật nghiên cứu, phát triển ứng dụng phụ gia thực phẩm nhằm đưa ra được những giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng.

Chúng tôi có hệ thống đối tác chiến lược trên khắp thế giới và toàn quốc với các đề tài nghiên cứu đa dạng về sản phẩm và ứng dụng sản xuất trong ngành thực phẩm Việt Nam.