Hành Trình Sáng Tạo của BFC tại Hội Thảo về ATTP 2023

22.12.2023

Chúng tôi vô cùng tự hào được là một phần của Hội thảo về việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về An toàn Thực phẩm (ATTP) năm 2023, do HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM VIỆT NAM tổ chức. Trong sự kiện này, chúng tôi muốn chia sẻ về hành trình 23 năm đầy đam mê và cam kết không ngừng trong lĩnh vực thực phẩm.

Điểm Đặc Biệt:

  • Giai Đoạn Phát Triển: Trải qua những giai đoạn phát triển mạnh mẽ, chúng tôi kết hợp đam mê ẩm thực với kiến thức chuyên ngành và sức mạnh công nghệ. 🌱🚀

  • Đối Tác Tin Cậy: BFC, một công ty có phần công nghệ phẩm Ba Đình, đã đạt được danh tiếng là đối tác tin cậy của khách hàng. 🤝🌐

Chia Sẻ Tại Hội Thảo:

  • Quy Trình Phát Triển Sản Phẩm Mới: Chúng tôi sẽ mở cửa sổ vào quy trình hiện đại áp dụng để hiện thực hóa mọi ý tưởng sáng tạo. 🔄📈

Về BFC:

  • 23 Năm Kinh Nghiệm: Với 23 năm trong lĩnh vực thực phẩm, BFC tự hào là đối tác đáng tin cậy. 🎉📆

  • Đội Ngũ Chuyên Gia Đa Ngành: Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi, không chỉ nội bộ mà còn từ các đối tác chiến lược trên thế giới, cam kết hỗ trợ quý vị mỗi bước trên hành trình sáng tạo. 👩‍🔬🌎

Đồng Hành và Chia Sẻ:

  • Hỗ Trợ Đồng Hành: BFC không chỉ là nhà cung cấp nguyên liệu và phụ gia thực phẩm mà còn muốn chia sẻ kết quả nghiên cứu để đồng hành trong hành trình sáng tạo của khách hàng. 🤝📚

Tầm Nhìn Cho Năm 2024:

  • Cùng Phát Triển: Bằng cách làm mới và kể câu chuyện sản phẩm sôi động, chúng tôi mong muốn cùng nhau phát triển trong năm 2024. 🚀🌟

Hãy cùng chúng tôi xây dựng một tương lai đầy hứa hẹn và sáng tạo!