Chất làm dày KONJAC GUM

03.08.2022

Nhóm sản phẩm: Chất mang, chất nhũ hóa, chất tạo gel, chất làm bóng, chất làm ẩm, chất ổn định, chất làm dày (theo Thông tư 24/2019/TT-BYT)

Tên sản phẩm: Konjac Gum 

Ngoại quan: Dạng bột màu trắng, không mùi.

Mô tả: Phân tán trong nước tạo thành dung dịch có độ nhớt cao

Chỉ số INS: 425

Cấu tạo phân tử: Thành phần chính của Konjac Gum là Glucomannan

Glucomannan chủ yếu là một polymer chuỗi thẳng, với một lượng nhỏ phân nhánh. Các mắt xích D-mannose và D-glucose liên kết với nhau bằng liên kết β – (1→4) glycosid theo tỷ lệ 1,6: 1. Mức độ phân nhánh là khoảng 8% thông qua các liên kết β- (1→6) – glucosyl.

Glucomannan với các đơn vị galactose liên kết với α-(1→6) trong các nhánh bên được gọi là galactoglucomannan

(Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/Glucomannan )

Độ tinh khiết: Hàm lượng Glucomannan ≥75%

Ứng dụng: Chất mang, chất nhũ hóa, chất tạo gel, chất làm bóng, chất làm ẩm, chất ổn định, chất làm dày.