BFC TỔ CHỨC WORKSHOP VỚI CHỦ ĐỀ “TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA BFC”

21.09.2022

Với mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, BFC thực sự chú trọng và quyết tâm xây dựng một môi trường làm việc lý tưởng thông qua cải tiến và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp

Tập thể BFC

Vào ngày 20/09/2022, BFC đã tổ chức workshop với chủ đề “TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA BFC” nhằm giúp cho cán bộ nhân viên có cái nhìn tổng quan, hiểu rõ văn hóa doanh nghiệp và trực tiếp tham gia xây dựng để đóng góp cho môi trường hoàn thiện và lý tưởng. 

TGĐ Tạ Quang Hòa

Buổi đào tạo có sự dẫn dắt của chuyên gia tư vấn doanh nghiệp Hoàng Thị Kiêu Huyền, cùng ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên BFC với các nội dung:

  • Ý nghĩa của Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi
  •  Định nghĩa làm rõ từng giá trị cốt lõi
  • Đồng sáng tạo những hoạt động duy trì các giá trị cốt lõi
  • Kêu gọi sự tự nguyện tham gia nhóm Đại sứ VHDN – Là những người tiên phong thực hiện Giá trị cốt lõi BFC

Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) là những giá trị, niềm tin, hình thức mà mọi người trong doanh nghiệp cùng công nhận và suy nghĩ, nói, hành động như một thói quen. VHDN giống như đời sống tinh thần và tính cách của một con người. Được xây dựng từ Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi nhằm phát triển và thực hiện những mục tiêu đề ra của doanh nghiệp. 

Buổi đào tạo diễn ra hết sức phấn khởi với sự tham gia nhiệt tình từ các thành viên. Những ý kiến đóng góp đều rất quý giá, tất cả đều được ghi nhận nhằm giúp văn hóa BFC trở thành tiêu biểu, thực hiện môi trường làm việc công bằng – dân chủ – văn minh. 

Một số hình ảnh đẹp: